ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 9 ตำบล กำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180 ประเทศไทย  Tel,Fax +66 74300632

27WG+8X ตำบล กำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ สงขลา ประเทศไทย

E-mail: wittayasansuksa.wis@gmail.com

E-mail:admin@wissk.ac.th

Loading